Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

Bemba s.r.o.
Hálkova 1
831 03 Bratislava (Slovensko)

IČO: 46 274 944
DIČ: 2023308683
IČ DPH: SK2023308683
(ďalej len „predávajúci")

a zákazníkom (ďalej len „kupujúci"), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bemba.eu/e-shop.

1.2
Všeobecné obchodné ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na základe ponuky zo strany predávajúceho a objednávky zo strany kupujúceho.

1.3
Kúpna zmluva, prostredníctvom ktorej bol zrealizovaný obchod medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky na stránke internetového obchodu www.bemba.eu/e-shop, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

1.4
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mail-ové potvrdenie od predávajúceho kupujúcemu o potvrdení jeho objednávky.

Údaje potrebné na akceptovanie objednávky:

údaje o tovare
meno a priezvisko kupujúceho (resp. názov firmy, IČO, DIČ alebo IČ DPH)
fakturačná adresa a dodacia adresa kupujúceho (resp. adresa sídla firmy)
funkčný telefonický alebo e-mailový kontakt na kupujúceho
spôsob úhrady
spôsob dopravy
1.5
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je vybraný tovar v uvedenej sume a týmto vzniká záväzný zmluvný vzťah s predávajúcim, ktorý je definovaný v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Po odoslaní objednávky kupujúci tieto všeobecné ustanovenia bez výhrad akceptuje.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1
Predávajúci uvádza na www.bemba.eu/e-shop konečné predajné ceny (vrátane 20% DPH) bez dopravných nákladov (tieto si kupujúci určí pri výbere spôsobu dopravy).

2.2
Kupujúci je povinný uhradiť za tovar dohodnutú sumu a môže na to použiť jeden z nasledovných spôsobov:

V hotovosti
úhrada celkovej sumy objednávky prebehne pri preberaní zásielky priamo v prevádzke Raw reštaurácia Bemba, Hálkova 1, Bratislava.

Dobierka
Bankovým prevodom
Paypal
3. DODACIE PODMIENKY

Ako prebieha doručovanie kuriérom DHL v rámci Slovenska a Česka?

potvrdíte objednávku s výberom spôsobu dopravy "DHL kuriér (SVK a CZ)"
objednávku spracujeme a informujeme vás e-mailom, keď bude tovar pripravený na expedovanie
balík odovzdáme kuriérovi a max do 48hod. vám bude doručený na dodaciu adresu, ktorú ste uviedli pri potvrdzovaní objednávky
ak ste si zvolili platbu dobierkou, tak celkovú sumu objednávky zaplatíte priamo kuriérovi v hotovosti alebo kartou (v Česku platíte českými korunami)
Vašu zásielku môžete sledovať cez systém nášho kuriéra. Link na trackovanie (sledovanie) balíka vám bude doručený cez SMS alebo e-mail v deň odovzdania kuriérovi. V Česku môže byť balík doručený v určitých lokalitách aj spoločnosťou PPL (ide o kuriérsku spoločnosť, ktorú vlastní DHL).

Koľko stojí DHL kuriér?

pri objednávke do hodnoty 39,95€ je cena dopravy 3,75€ (platí pre celé Slovensko a Česko)
pri objednávke nad hodnotu 39,95€ je DOPRAVA ZADARMO (platí pre celé Slovensko a Česko)
Čo je dobré spraviť po obdržaní balíka?

skontrolovať balík, či nie je zjavne poškodený, prederavený alebo inak znehodnotený, čo by mohlo znemožniť konzumáciu alebo použitie objednaného tovaru - v takom prípade spíšte prosím reklamáciu ihneď s kuriérom na mieste pri preberaní.
po otvorení je dobré balík skontrolovať, či je všetko v poriadku a či sú v ňom všetky produkty podľa Vašej objednávky . Ak by ste predsa len narazili na nejakú "anomáliu", tak nás neváhajte ihneď kontaktovať, buď na e-mailovú adresu: info@bemba.eu alebo telefonicky na +421 919 289 698, kde preberieme ďalší postup.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1
Kupujúci má právo tovar reklamovať v prípade, ak zistil, že:
obal je poškodený alebo inak znehodnotený do takej miery, že nie je možné tovar použiť alebo konzumovať
tovar je po záručnej dobe

4.2
Ak sa týka reklamácia poškodenia alebo záručnej doby tak nám tieto nedostatky odfoťte a pošlite na: info@bemba.eu

4.3
Ak by ste chceli tovar poslať naspäť tak ho NEPOSIELAJTE DOBIERKOU a dajte nám vedieť, že máme čakať takýto balík. Stačí, keď pošlete e-mail alebo sa ozvete cez SMS (resp. zavoláte)

4.4
Peniaze za tovar Vám vrátime ihneď po obdržaní vráteného tovaru. Preferujeme vrátenie peňazí prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu

4.5
V prípade, ak sa rozhodnete tento tovar vymeniť za iný, tento Vám bude okamžite po obdržaní vráteného tovaru zaslaný na Vašu dodaciu adresu a vrátený Vám bude rozdiel medzi sumami, ak teda vznikne.

4.6
Ako kupujúci máte nárok na vrátenie peňazí za hodnotu tovaru. Nie za poštovné, dopravné a balné.

5. REKLAMÁCIE

5.1
Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v súlade s právnou úpravou podľa Občianskeho zákonníka SR.

5.2
Nárok na reklamáciu tovaru sa nevzťahuje na poškodenie alebo opotrebenie tovaru:

pri preprave, za ktorú zodpovedá prepravca tovaru
chybnou manipuláciou pri otváraní balíka
externými vplyvmi (živelné pohromy, poškodenie treťou osobou, útoky pirátov a pod.)
používaním tovaru na účely nie jemu určené

5.3
Kupujúci je povinný v prípade zistenia vady vhodnej na reklamáciu túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu prostredníctvom telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci po obdržaní tejto informácie začne okamžite konať a je povinný najneskôr do 30 dní od obdržania tovaru, ktorý je predmetom reklamácie informovať kupujúceho o výsledku reklamácie.

6. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

6.1

Pre regulérny priebeh objednávacieho procesu na internetovom obchode www.bemba.eu/e-shop je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje osobné údaje:

meno a priezvisko
fakturačnú a dodaciu adresu
PSČ a mesto
funkčný telefonický a e-mailový kontakt
predávajúcemu, ktorý sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej strane a budú použité výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy, následného dodania tovaru alebo na účel propagácie internetového obchodu www.bemba.eu/e-shop, internetovej stránky www.bemba.eu, informovania o prebiehajúcich alebo pripravovaných akciách na spomínaných internetových stránkach alebo príbuzných internetových stránkach predávajúceho.

6.2
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu predávajúceho v zmysle § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bemba.eu.

7.2
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.3
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy

7.4
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí

7.5
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 01.01.2017.